9 okt. 2018

Reactie Op Krantenbericht BN/DeStem

Vorig weekend is SamenDoen helaas negatief in het nieuws geweest. Wij herkennen ons niet in dit artikel, dat zonder onze inbreng tot stand is gekomen. Met dit bericht geven we graag een genuanceerder beeld.

Het project SamenDoen: SamenDoen is enkele jaren geleden tot stand gekomen door een project. In dit project deden de gemeente Tholen, Stadlander, de zorginstelling Schutse zorg in Sint Annaland, Positoos BV en stichting POINTS mee. Doel van het project was te zien of een sociaal beloningsysteem op Tholen en de Brabantse Wal zou kunnen helpen om vrijwilligers te werven, mensen te stimuleren mee te doen en lokale winkeliers te versterken. De conclusie was op alle punten dat SamenDoen positief werkt. De Europese Unie heeft een subsidie verstrekt om een deel van de kosten te dekken. Het project is in 2015 volledig afgerond. Een onafhankelijke accountant heeft de boekhouding gecontroleerd en de Europese Unie heeft het project als succesvol afgerond bestempeld.

Het bedrijf SamenDoen: Aan het eind van het project is SamenDoen verzelfstandigd, om zo op basis van de resultaten van het project te kunnen bouwen aan samenwerking en betrokkenheid op de Brabantse Wal en Tholen. De huidige organisatie heeft niets te maken met dit oude project. Het huidige team is na het project tot stand gekomen. Het huidige SamenDoen is financieel zelfstandig en groeit. Elke maand gebruiken duizenden mensen hun SamenDoen pas en verdienen winkeliers tezamen enkele duizenden euro’s. Er wordt elke maand ongeveer € 2.000 voor de deelnemende lokale goede doelen gespaard. In november wordt SamenDoen geïntroduceerd in Steenbergen en Woensdrecht. Er gaan diverse nieuwe winkels meedoen.

Het bericht dat SamenDoen zou rammelen heeft uitdrukkelijk geen betrekking op de huidige sociale onderneming die SamenDoen nu is. De heer Van Winkelen uit Sint Annaland heeft kritische vragen over het project dat met geld van de Europese Unie is uitgevoerd. Wij hebben helemaal geen inzicht in de bevindingen van de heer Van Winkelen. Het subsidieproject is volledig onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Tholen uitgevoerd en afgewikkeld.

Vervelend genoeg voor alle positieve inzet van onze spaarders, klanten, partners en collega’s wordt er door Van Winkelen en BN de Stem geen onderscheid gemaakt tussen het subsidieproject en het bedrijf SamenDoen. Met verbazing hebben wij geconstateerd dat BN de Stem geen contact met ons heeft opgenomen en zonder het bekende principe van ‘hoor en wederhoor’ de bevindingen van de heer Van Winkelen heeft gepubliceerd. Het artikel is hierdoor uiterst eenzijdig, tendentieus en schadelijk. Wij hebben hierover contact met BN de Stem.

Wij krijgen helaas negatieve reacties op het krantenbericht. Dat raakt ons. Met eer en geweten pakken wij dit op. Vol goede moed werken wij aan de toekomst van SamenDoen. We vertrouwen erop dat u naar aanleiding van dit bericht met ons blijft investeren in samenwerking en betrokkenheid op de Brabantse Wal en Tholen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht contact met ons willen opnemen, dan kunt u ons altijd bereiken.