11 jul. 2019

SamenDoen vanaf nu helemaal lokaal!

Met het aangaan van een overeenkomst met het Bergse bedrijf Do Good Venture Holding BV van de heer Robin van den Berg heeft de Thoolse stichting SamenDoen een prima partner gevonden in de ondersteuning van het lokale spaarsysteem SamenDoen. Door perikelen bij de (inmiddels failliete) vorige toeleverancier was de Thoolse stichting de laatste maanden vooral bezig zorg te dragen voor de continuïteit van het systeem.

Punten gegarandeerd

Door het maken van afspraken over het behoud van de opgebouwde punten en de administratieve ondersteuning kan vanaf nu weer verder gebouwd worden aan de uitbouw van het systeem, het stimuleren van vrijwilligerswerk en het leveren van een bijdrage aan lokale goede doelen. Voor alle pashouders verandert er verder niets, dit betekent voor hen dat ze op dezelfde manieren punten kunnen sparen én verzilveren.

Tijdelijk beperkte bereikbaarheid

Door de ontstane situatie zijn wij door omstandigheden tijdelijk helaas verminderd bereikbaar. Zo werken onze telefoonnummers niet en hebben we helaas te maken met een verhoogde responsetijd op onze mailbox [email protected] . We werken er hard aan om onze bereikbaarheid binnen afzienbare tijd weer op orde te krijgen en natuurlijk onze excuses voor deze overlast.

Samenwerking

De Thoolse stichting werkt nauw samen met zorgcentrum De Schutse, woningcorporatie Stadlander en de gemeente Tholen. De deelnemende winkeliers leveren door hun deelname een belangrijke bijdrage aan het systeem en stimuleren hiermee de lokale economie.

De stichting onderschrijft het grote belang van een goed winkelbestand in de gemeente. Winkels dragen in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid van onze kernen. Lokaal kunnen winkelen is niet alleen gemakkelijk maar betekent ook een plek waar bewoners elkaar ontmoeten en dat in een tijd waarin dat niet meer zo van zelfsprekend is. De koppeling van het systeem aan het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers maakt het uniek voor de huidige tijd waarin het beroep dat op deze groepen wordt gedaan steeds groter wordt.

Toekomstige groei

Samen met de stichting SamenDoen in Bergen op Zoom start dit najaar een campagne om het systeem verder uit te bouwen. In de afgelopen periode werden o.a. door de stichting SamenDoen de navolgende goede doelen/verenigingen ondersteund:  gymnastiekvereniging WIK in St. Annaland, Speeltuinvereniging Buutvrij in Tholen en Evenementen comité ECS in St. Maartensdijk 

Het bestuur van de Thoolse stichting wordt gevormd door: Wim Snoep (bestuurslid), Martien van Dijke (penningmeester), Theo Gorissen (secretaris) en Jan Oudesluijs  (voorzitter).