Over Ons

Werk aan de winkel

Momenteel is SamenDoen in een transitieperiode. Ook aan de bereikbaarheid wordt gewerkt, u kunt ons momenteel niet bellen maar we zijn wel bereikbaar op [email protected]

We verwachten uiterlijk op 1 januari 2020 weer volledig operationeel te zijn.

Waar staan we voor?

SamenDoen staat voor een bloeiende gemeenchap met actieve inwoners, een gezond verenigingsleven en florerende ondernemers. Onze missie is buurten te versterken door mensen meer te betrekken bij verenigingen, de lokale middenstand en organisaties met een belangrijke sociale functie zoals scholen, woningbouwverenigingen, gemeentes en zorg- en welzijnsinstellingen. En dit op een leuke en laagdrempelige manier. Samen doen maakt het verschil!!

Het Samen Doen team

Door omstandigheden zijn we nu hard bezig om de werkzaamheden binnen SamenDoen op een duurzame manier in te richten. Voor dringende vragen kunt u het beste contact opnemen met ons via [email protected]