Stichting Stad

Straatnaam: Rosmolen 16
4691 LP Tholen
Beschrijving: Stichting S.T.A.D. is opgericht op 12 juli 2000. Onze stichting is voortgekomen uit Tholen Stad Actief, de toenmalige organisatoren van activiteiten in Tholen Stad. De naam S.T.A.D. staat voor Samen Thoolse Activiteiten Doen. Het bestuur bestaat momenteel uit 7 vrijwilligers. Onze doelstelling is het organiseren, begeleiden en bevorderen van activiteiten in de kern Tholen stad. Waarbij wij zoveel mogelijk willen samenwerken met andere verenigingen, scholen en stichtingen binnen Tholen. Deze samenwerking is absoluut noodzakelijk om te komen tot Samen Thoolse Activiteiten Doen.