BAS (Bergse Actieve Senioren)

Eenlandsweg 29
4661 LH
Bergen op Zoom
http://www.basboz.nl/

Het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van de leden in het bijzonder in de meest ruime zin van het woord. Zij tracht dit t bereiken door de leden te ondersteunen op economisch, sociaal, maatschappelijk, educatief, sportief en recreatiefgebied. De vereniging werkt met leden, die vrijwilliger zijn en die met hun eigen vakkennis en ervaring verdeeld zijn in commissies en werkgroepen. De leden van de vereniging variƫren van 50 tot 100 jaar. Het aantal vrijwilligers bedraagt 98 verdeeld over 148 functies.